ATRIN FC

/Follow me https://www.instagram.com/atrinsamadpour

ATRIN FC

/Follow me https://www.instagram.com/atrinsamadpour

A.T.R.I.N

استادیوم تیم ATRIN FC در  1 فروردین 95 افتتاح شد تا این پروزه در 5 سال ساخته شود. این پروزه حدود 50میلیارد آب خورده و جزو 100 بهترین استادیوم جهان قرار دارد!

این استادیوم 85000 نفره است .

این استادیوم در مجموعه باشگاه ATRIN FC قرار دارد و

این مجموعه دارای

پارکینگ 5000 ماشینه

 یکی از بزرگترین مرکز تجاری ایران در  4 طبقه  /دارای نمایندگی های رسمی  اپل ، سامسونگ و... برای اولین بار در ایران/هزاران مغازه ی کوچک و بزرگ

دارای یک بیمارستان مجهز در 4 طبقه

1 زمین تمرین 1 هزار نفری برای تیم

رستورانی که می تواند 1000 نفر را سرویس دهد
ورزشگاه


Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه